Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

siakasia
2196 052a
Reposted fromkarahippie karahippie viamauak mauak
siakasia
0842 159a 500

January 29 2018

siakasia
8601 ccf3 500
Reposted fromtfu tfu viakatalama katalama

January 28 2018

siakasia
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska
siakasia
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelectrovamp electrovamp
siakasia
Jak bardzo jestem szczęśliwa, nie doświadczając już tych wzruszeń, które, jak mi się kiedyś wydawało, składają się na szczęście.
— Virginia Woolf, Chwile wolności. Dziennik 1915–1945.
Reposted frommhsa mhsa
siakasia
6155 e3b1 500
siakasia
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viaemerencja emerencja
siakasia
Potrzebuje mężczyzny, który eksploduje, kiedy pomyśli, że może mnie stracić.
— Gabrielle Solis
siakasia
siakasia

September 05 2017

siakasia
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamauak mauak
siakasia
siakasia
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena vialuvsick luvsick
siakasia
Reposted fromboobiescake boobiescake viamauak mauak
siakasia
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyslowyzlew myslowyzlew
siakasia
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viapannakies pannakies

August 28 2017

siakasia

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viafullmoon fullmoon
siakasia
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viafullmoon fullmoon

August 08 2017

0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl