Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

siakasia
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamauak mauak
siakasia
siakasia
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena vialuvsick luvsick
siakasia
Reposted fromboobiescake boobiescake viamauak mauak
siakasia
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyslowyzlew myslowyzlew
siakasia
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viapannakies pannakies

August 28 2017

siakasia

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viafullmoon fullmoon
siakasia
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viafullmoon fullmoon

September 05 2017

siakasia
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viamauak mauak
siakasia
siakasia
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena vialuvsick luvsick
siakasia
Reposted fromboobiescake boobiescake viamauak mauak
siakasia
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyslowyzlew myslowyzlew
siakasia
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viapannakies pannakies

August 28 2017

siakasia

Do czyjegoś serca nie wchodzi się z ciekawości.

Reposted fromtulipanowa tulipanowa viafullmoon fullmoon

September 05 2017

siakasia
siakasia
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted frompani-magdalena pani-magdalena vialuvsick luvsick
siakasia
Reposted fromboobiescake boobiescake viamauak mauak
siakasia
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamyslowyzlew myslowyzlew
siakasia
Ziemia jest pełna nieba, A każdy zwykły krzew płonie Bogiem. Ale tylko ci, którzy widzą, zdejmują sandały."
— E. Barrett Browning
Reposted fromkudi kudi viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl