Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

0041 ac3b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viahesiamela hesiamela
siakasia
Jednym z cenniejszych doświadczeń dla dalszego rozwoju małego człowieka, jest jak najczęstsze odczuwanie swojej obecności jako czegoś pozytywnego.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaviolethill violethill
siakasia
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viamhsa mhsa
siakasia
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viafullmoon fullmoon
siakasia
[...] są takie podróże, gdy nie idzie się do jakiegoś miejsca, tylko do drugiego człowieka.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viaviolethill violethill

July 27 2017

siakasia
2207 a786 500
Reposted fromAlcea Alcea viajakubzulczyk jakubzulczyk

July 26 2017

siakasia
5130 494b
Reposted frompulperybka pulperybka viamauak mauak
siakasia
6119 8b02 500
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viahesiamela hesiamela
siakasia
1657 55ca
Reposted frombjureczko bjureczko viapannakies pannakies
siakasia

Każda kobieta jest jak drobne ziarenko. Jeśli podlejesz ziarenko miłością, szczerością i wsparciem wtedy wyrośnie z niego najpiękniejszy kwiat jaki kiedykolwiek widziałeś. Pielęgnuj więc swój kwiat, dbaj i podlewaj stale uczuciem, a zakorzeni się w Tobie na całe życie…

- Rafał Wicijowski

siakasia
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siewić włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew

June 27 2017

siakasia
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viaviolethill violethill
siakasia
6132 4245
Reposted frombanitka banitka viapannakies pannakies
siakasia
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahesiamela hesiamela
siakasia
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viahesiamela hesiamela

June 19 2017

5010 2ea2 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaviolethill violethill

June 13 2017

siakasia
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viaviolethill violethill

June 07 2017

siakasia
0271 73ce
Reposted fromoutoflove outoflove viaviolethill violethill
siakasia
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno vialuvsick luvsick
siakasia
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vialuvsick luvsick
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl