Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2017

siakasia
8268 454b
Reposted fromnyaako nyaako viamauak mauak
siakasia
siakasia
siakasia
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaemerencja emerencja
siakasia
Nauczył mnie na przykład, że należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą, i nic nie odkładać na później.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viawrazliwa wrazliwa
siakasia
siakasia
1326 1d97 500
Reposted fromnaciol naciol viapannakies pannakies

March 03 2017

siakasia
7872 ae7c
Reposted fromowlmarcia owlmarcia viababyjane babyjane
siakasia
-Co dziś robisz ze sobą? Nie zaprosiłbyś mnie na herbatę?
— B. Prus, Lalka (Wokulski do Ignacego)
Reposted frommaardhund maardhund viababyjane babyjane
siakasia

American Apparel’s model, age 62.

There was something so compelling about Jacky’s look and energy when we first spotted her in a New York restaurant this winter, we introduced ourselves and pulled up a chair. During a long discussion that touched on everything from career choices and nutrition to insights on relationships, age and beauty, we asked if she would consider being photographed by us. We were thrilled when she agreed. 

Reposted fromMoonTide MoonTide viababyjane babyjane
siakasia
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnutt nutt viababyjane babyjane
siakasia
6192 fdcf
Reposted fromuniesienia uniesienia viababyjane babyjane
siakasia
2728 548c

greetingsfrompoland:

Maria Pinińska-Bereś, Transparent - performance, Pola krakowskie Prądnika, 1980

Reposted fromsoultraveling soultraveling viababyjane babyjane
1356 8442 500

fuckyeaheda:

How did I manage to accidentally take the most perfect photo

Reposted fromerial erial viababyjane babyjane
siakasia
1025 2a03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viababyjane babyjane
siakasia
7405 7cc8 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viababyjane babyjane
siakasia
4397 7282
Reposted fromhuntersouls huntersouls viababyjane babyjane
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viababyjane babyjane

June 29 2015

siakasia
4253 6315 500
Był 1 maja 1947 roku, kiedy licząca sobie 23 wiosny Evelyn McHale podczas urodzinowej imprezy swojego ukochanego została poproszona przez niego o rękę. Opuszczając towarzystwo dziewczyna robiła wrażenie bardzo szczęśliwej. Jak wiadomo damskie umysły to maszynki przeczące wszelkim prawom logiki (stąd i powiedzenie, że kobieta zmienną jest). Kiedy McHale dotarła do swego domu w Nowym Jorku, napisała taki list: „Mój narzeczony poprosił mnie, bym poślubiła go w czerwcu. Nie sądzę, abym była dobrą żoną dla kogokolwiek. Będzie mu zdecydowanie lepiej beze mnie.” Następnie wjechała na najwyższy punkt widokowy Empire State Building i skoczyła. Lądując wkomponowała się w limuzynę należącą do oficjeli ONZ. Zdjęcie, które widzicie, wykonał Robert Wiles, przechodzący nieopodal student fotografii. 11 dni później opublikowano je w magazynie LIFE z podpisem „Najpiękniejsze samobójstwo”.
Reposted frommental-cat mental-cat viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl